...
Loga Fundusze Europejskie

Projekt „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 13 marca, 2014

bezpieczny szpital powiatOczekiwania społeczeństwa w stosunku do opieki szpitalnej nie ograniczają się już jedynie do wprowadzania nowych, doskonalszych procedur medycznych. Coraz większą wagę przykłada się dziś do jakości, kultury organizacji i jej pracowników oraz minimalizacji ryzyka związanego z samą hospitalizacją.

Jak powszechnie wiadomo, opieka medyczna wysokiej jakości to opieka bezpieczna, a bezpieczny, otoczony opieką profesjonalistów pacjent, to pacjent zadowolony. W myśl tej zasady władze spółki zdecydowały się na przystąpienie do nowego projektu, realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Głównym założeniem programu jest podwyższenie poziomu zarządzania jakością w szpitalach oraz wskazanie właściwego kierunku dalszego rozwoju, dążące do zwiększenia liczby szpitali akredytowanych, grono których zamierzamy poszerzyć pod koniec 2014 roku.

Jak podaje organizator „warunkiem przystąpienia szpitala do projektu jest posiadanie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów”.

Sama akredytacja jest dobrowolnym procesem zewnętrznej oceny prowadzonej w oparciu o dostępne, opublikowane i jednolite standardy. Ma ona istotny wkład na poprawę bezpieczeństwa pacjenta, gdyż działania podejmowane w celu spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych zmuszają do aktywność zwiększającej bezpieczeństwo przebywających w placówce pacjentów.

Innowacyjnym rozwiązaniem z którego w chwili obecnej korzystamy jest wsparcie szkoleniowo-doradcze, tzw. coaching dla szpitali przygotowujących się do akredytacji. Warsztaty szkoleniowe te dotyczą standardów akredytacyjnych, które najtrudniej jest wdrożyć – poprawy wyników działalności klinicznej oraz bezpieczeństwa opieki. Dzięki poradom ekspertów, ich fachowej wiedzy oraz obiektywnym wskazówkom możliwe będzie właściwe ukierunkowanie prowadzonych przez nas działań, a w rezultacie szybsze zdobycie certyfikatu akredytacyjnego.

Projekt Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Blanka Koziara