...
Loga Fundusze Europejskie

Projekt e-OZEL w ZSBiO

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 16 marca, 2014

ekoenergia zsbioFundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” ogłosiła konkurs na realizację projektu „e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW (Gospodarka oparta na wiedzy)”.

W Powiecie Biłgorajskim do projektu zakwalifikowano Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania w zakresie podnoszenia zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego kształceniem na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy: energetyka i ochrona środowiska.

W ramach projektu będzie przeprowadzone testowanie Internetowego Systemu Rozwoju Kompetencji e-OZEL, który obejmuje między innymi grę edukacyjną „Gra o prąd”, dotyczącą branży energetycznej OZE i odzwierciedlającą uwarunkowania ich rozwoju w województwie lubelskim oraz platformę e-learningową, pozwalającą w przystępny i ciekawy sposób przyswoić wiedzę z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Testowanie odbędzie się w formie zajęć grupowych pod nadzorem nauczyciela fizyki – animatora OZE pani Teresy Kość. W ramach projektu szkoła otrzymała bezpłatnie pełny zestaw multimedialny jako wyposażenie do realizacji innowacyjnych zajęć.
Z.P.