...
Loga Fundusze Europejskie

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 8 lipca, 2020

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji projektu: 27.04.2020r. – 27.10.2020r.

 Całkowita wartość projektu                100 000 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 84 630 zł 
 Budżet Państwa 15 370 zł 

Cel projektu: Wsparcie szkół w kształceniu na odległość poprzez wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.  

Projekt zakłada zakup przenośnych urządzeń komputerowych z zapewnionym dostępem do internetu oraz zakup sprzętu do wideokonferencji. Urządzenia przenośne będą przekazywane uczniom i nauczycielom do użytku domowego, natomiast sprzętu do wideokonferencji, umożliwi nagrywanie lekcji w szkole i udostępnianie ich uczniom w sieci.

Planowane zakupy: 33 laptopy, 5 tabletów, 20 routerów, 25 kart sim do internetu, 1 zestaw urządzeń do wideokonferencji.

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany 5 szkołom średnim powiatu biłgorajskiego:

  1. Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
  2. Zespołowi Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
  3. Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju,
  4. Zespołowi Szkół Specjalnych w Biłgoraj,
  5. Zespołowi Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

logoFE RP CPPC UE

www.mapadotacji.gov.pl