...
Loga Fundusze Europejskie

Książki do biblioteki szkolnej

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.

Okres realizacji projektu: 15.05.2018r. – 31.12.2018r.

Całkowita wartość projektu

15 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

12 000,00 zł

Cel projektu: Popularyzacja literatury młodzieżowej i pięknej, zachęcanie do aktywnego udziału w działaniach biblioteki szkolnej.

Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Dzięki pozyskanym środkom zakupiono do biblioteki szkolnej literaturę młodzieżową, która uaktualniła księgozbiór i zachęciła młodych ludzi do sięgania po książkę. Dzięki realizacji projektu wzrosło zainteresowanie czytelnictwem.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: nauczyciele bibliotekarze.

Opracował: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju