...
Loga Fundusze Europejskie

Międzynarodowa mobilność w reklamie

Kategoria: rok 2021 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Okres realizacji projektu: 15.06.2021r. – 14.06.2022r.

Całkowita wartość projektu

150 178,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

150 178,00 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest: podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności branżowych uczniów.

Cele szczegółowe:

  • rozwinięcie kompetencji kluczowych, w tym: cyfrowych, w zakresie przedsiębiorczości i w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
  • wzmocnienie kreatywności i strategicznego myślenia,
  • poznanie innowacyjnych sposobów i metod pracy na zajęciach dla zawodu Technik Reklamy – zwiększenie kompetencji personalnych i społecznych uczniów,
  • wszechstronny rozwój w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej,
  • udoskonalenie praktycznych umiejętności językowych uczniów, a w konsekwencji wielojęzyczności młodych osób,
  • zwiększenie świadomości kulturowej uczestników – pobudzenie motywacji do nauki i samorozwoju i potrzeby uczenia się przez całe życie uczestników
  • przyswojenie przez uczniów umiejętności wykorzystywania wiedzy w nowych sytuacjach.

Miejsce realizacji: ZSZiO w Biłgoraju, Szkoła w Czechach.

Opis zadań, korzyści: Projekt ”Międzynarodowa mobilność w reklamie” zakłada współpracę ZSZiO w Biłgoraju ze szkołą średnią w Pradze w Czechach. Weźmie w nim udział 30 uczniów ZSZiO ( 2 grupy po 15 osób) w Biłgoraju z klas II i III Technikum Reklamy oraz 30 uczniów szkoły partnerskiej. Zaplanowane są 7-dniowe wyjazdy do szkoły partnerskiej. Program pobytu jest bardzo bogaty, zawiera działania formalne w grupach projektowych, warsztaty z przedmiotów zawodowych w języku angielskim oraz szereg działań o charakterze nieformalnym, w tym wizytę w lokalnej agencji reklamowej, wizytę w Narodowym Muzeum Techniki w Pradze oraz zwiedzanie miasta Praga z przewodnikiem.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Osoby przygotowujące projekt: M. Burdzań – Harasim, Joanna Dubaj, Paweł Jaszek.

Opracował: ZSZiO w Biłgoraju.