...
Loga Fundusze Europejskie

Kreatywni dzisiaj – mobilni w przyszłości!

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. – 30.09.2022r.

Całkowita wartość projektu

639 435,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

639 435,00 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój zawodowy i interpersonalny uczniów ZSZiO w Biłgoraju, stworzenie im możliwości nabycia nowych kwalifikacji i zwiększenie ich szans na polskim i międzynarodowym rynku pracy, poprzez udział w 3- tygodniowych praktykach zagranicznych.

Miejsce realizacji: ZSZiO w Biłgoraju, Grecja, Hiszpania.

Opis zadań, korzyści: Projekt zakłada współpracę pomiędzy ZSZiO w Biłgoraju, a firmami euroMind w Hiszpanii i Ipodomi w Grecji. Współpraca ta polega na zorganizowaniu dla 66 uczniów (3 grupy po 22 os.) 3 – tygodniowych praktyk zawodowych w Grecji i Hiszpanii. Do projektu przystąpią chętni uczniowie z kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik kelner, technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik handlowiec, technik przemysłu mody, technik obsługi turystycznej, technik reklamy, kucharz, cukiernik, fryzjer. Projekt zakłada udział osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mniejszymi szansami.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Magdalena Burdzań-Harasim, Anna Chwedyk.

Opracował: ZSZiO w Biłgoraju