...
Loga Fundusze Europejskie

Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 8 lipca, 2020

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 5.2 – Efektywność energetyczna sektora publicznego

Okres realizacji projektu: 8.12.2015r. – 31.12.2020r.

 Całkowita wartość projektu                22 592 757,89 zł 
 Dofinansowanie z EFRR  14 699 116,38 zł 
 Wkład własny  7 893 641,51 zł 

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej łącznie 10 obiektów użyteczności publicznej 7 jednostek organizacyjnych Powiatu Biłgorajskiego. Zakres robót obejmuje wykonanie prac budowlanych wpływających na zmniejszenia zużycia energii elektrycznej z sieci oraz odpowiadających zasadzie głębokiej termomodernizacji, tj. ulepszeń, w wyniki których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną do tych budynków na potrzeby ich ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obiekty edukacyjne, oświatowe i pomocy społecznej zostaną docieplone, planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, a także montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana oświetlenia na LED. W ramach tego projektu wszystkie obiektu zostaną dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (te, które nie posiadają takich rozwiązań).  

Harmonogram rzeczowo – finansowy w rozbiciu na lata 2018 – 2020 przewiduje wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących obiektach:

  1. 3 budynki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (dydaktyczny, warsztaty i internat) – 2018 rok,
  2. budynek po byłym kolegium UMCS – Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju – 2018 rok,
  3. 2 budynki Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce (budynek główny z oddziałem żeńskim i dziecięcym oraz warsztaty) – 2019/2020 rok,
  4. budynek Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju – 2019/2020r.,
  5. 3 budynki Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (dydaktyczny, Centrum Kształcenia Praktycznego, Internat) – 2020r.

{gallery}projekty/5_2/galeria{/gallery}

logoFE Lu UE

www.mapadotacji.gov.pl