...
Loga Fundusze Europejskie

Zawodowy pakiet startowy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 8 lipca, 2020

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r.

 Całkowita wartość projektu                1 720 252,80 zł 
 Dofinansowanie z EFS 1 462 673,88 zł 
 Budżet państwa 86 039,64 zł 
 Wkład własny 172 079,28 zł 

Cele projektu: Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, podniesienie kompetencji nauczycieli zawodowych zwiększenie zdolności do zatrudnienia 98 uczennic i 32 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

Projekt realizowany jest poprzez:

  • realizację zajęć specjalistycznych dla 98 uczennic i 32 uczniów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły;- realizację staży zawodowych dla 73 uczennic i 17 uczniów w wymiarze 150 godzin realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły
  • podniesienie kompetencji zawodowych 5 nauczycielek i 4 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem
  • doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne 6 pracowni zawodowych w tym pracowni: mechanicznych, organizacji reklamy, handlowych, fryzjerskich.

Wsparciem objęci są uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zamieszkali, uczący się lub pracujący na terenie województwa lubelskiego.

Grupa docelowa: 130 uczniów w tym 98 uczennic kształcących się w 4 zawodach oraz 9 nauczycieli kształcenia zawodowego w tym 5 nauczycielek:

  • 15 uczniów i 3 nauczycieli – Technik Mechanik,
  • 15 uczennic, 15 uczniów i 1 nauczyciel – Technik Organizacji Reklamy,
  • 24 uczennice, 1 uczeń i 2 nauczycielki – Technik Handlowiec,
  • 59 uczennic, 1 uczeń i 3 nauczycielki – Technik Usług Fryzjerskich.

>>> Link do strony projektu

{gallery}projekty/12_4_zawodowy/galeria{/gallery}

logoFE RP Lu UE

www.mapadotacji.gov.pl