...
Loga Fundusze Europejskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940L Księżpol – Jedlinki

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: RPO WL działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy.

Okres realizacji projektu: 11.05.2018r. – 20.11.2018r.

Całkowita wartość projektu

10 489 266,32 zł

Wartość wkładu własnego

3 616 922,71 zł

Wartość dofinansowania

6 872 343,61 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego i turystycznego południowej części naszego powiatu. Przebudowa drogi wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych i turystycznych gminy Księżpol, Biszcza i Potok Górny i sąsiednich gmin.

Miejsce realizacji: Księżpol, Biszcza.

Opis zadań, korzyści: nowa nawierzchnia bitumiczna o długości 14862 mb, nowe chodniki w msc. Księżpol, Biszcza.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)