...
Loga Fundusze Europejskie

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2945L Aleksandrów – Szostaki na rzece Tanew

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 26.04.2018r. – 31.08.2018r.

Całkowita wartość projektu

1 539 087,25 zł

Wartość wkładu własnego

39 087,25 zł

Wartość dofinansowania

1 500 000,00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego południowej części naszego powiatu.

Wzmocnienie nawierzchni dróg i mostu, z których korzystają lasy państwowe.

Remont mostu wraz z dojazdami wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Łukowa oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Szostaki, Aleksandrów.

Opis zadań, korzyści: nowa nawierzchnia bitumiczna o dług 900 mb.

Opracował: Zarzad Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)