...
Loga Fundusze Europejskie

Służby ratunkowe ćwiczyły w Tarnogrodzie

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 24 października, 2023

Straży z Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju, jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oddział w Zamościu, Tarnogrodzki Zakład Komunalny i przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wzięli udział w ćwiczeniach zgrywających.

Ćwiczenia odbyły się 20 października 2023 roku w zakładzie Bioconcept – Gardenia Sp. Z o. o. w Tarnogrodzie. Podczas ćwiczeń należało sprawdzić procedury dysponowania sił i środków JOP do zdarzeń chemicznych, zapoznać uczestników ćwiczeń z zakładem i zagrożeniami związanymi z amoniakiem, sprawdzić gotowość operacyjno – techniczną jednostek OSP z KSRG powiatu biłgorajskiego w zakresie możliwości prowadzenia działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego oraz współdziałania z innymi podmiotami, służbami i instytucjami przy tego typu działaniach,
w tym przy likwidacji skutków zdarzenia oraz sprawdzić funkcjonowanie systemów alarmowania, łączności i współdziałania służb.

Ćwiczenia przeprowadzono w formie manewrowych ćwiczeń na obiekcie w oparciu o założenie „wyciek substancji chemicznej”.

Organizatorzy przygotowali kilka scenariuszy pozwalających sprawdzić działalność i współpracę służb. Ćwiczący musieli zmierzyć się z pozorowanym wyciekiem amoniaku z uszkodzonego zaworu w instalacji chłodniczej czy z pożarem instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na hali sortowania pestek dyni.

Każda ze służb miała do wykonania określone, konkretne działania. Ćwiczenia pozowliły – obok sprawdzenia gotowości, wyszkolenia i współpracy służb, sprawdzić także gotowość sprzętu i umiejętność jego wykorzystania.