...
Loga Fundusze Europejskie

Spotkanie z dyrektorami

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 12 grudnia, 2023

Spotkanie dyrektorów biłgorajskich szkół średnich odbyło się 12 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

Jego inicjatorem był powiat biłgorajski, a dyrektorzy mieli okazję omówić kluczowe kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2024/2025. Uczestniczyli w nim wicestarosta Tomasz Rogala oraz kierownik Wydziału Oświaty Marta Marchewka-Skurzak.

Jedną z głównych poruszanych kwestii było zmniejszenie liczby uczniów, którzy kończą szkoły podstawowe i decydują się na kontynuację nauki w szkołach średnich. Dyrektorzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem, a także przedstawili różne strategie, które można zastosować, aby zachęcić młodzież do podjęcia dalszej nauki w szkołach średnich, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski..

– Wybór kształcenia ponadpodstawowego to istotny moment, kiedy młodzież dokonuje kluczowych wyborów, które będą miały wpływ na ich dalsze życie i karierę. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachęcić ich do kontynuowania nauki w naszych placówkach, które dysponują świetną bazą dydaktyczną i w których uczą wykwalifikowani pedagodzy – mówił wicestarosta Tomasz Rogala.

Podczas spotkania dyrektorzy mieli również możliwość wymienić się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Dyskusje koncentrowały się na tym, jak dotrzeć do uczniów i ich rodziców, aby pokazać im wartość i znaczenie edukacji średniej.

Podsumowując spotkanie, wicestarosta Tomasz Rogala podkreślił, że ta wspólna inicjatywa jest znaczącym krokiem w kierunku poprawy sytuacji edukacyjnej w powiecie biłgorajskim.

– Musimy działać razem, aby zapewnić młodzieży godne warunki nauki i zachęcić ich do kontynuacji edukacji w szkołach średnich. To nasza wspólna odpowiedzialność, i jestem przekonany, że razem możemy osiągnąć wiele – dodał wicestarosta Rogala.

Spotkanie dyrektorów biłgorajskich szkół średnich z udziałem wicestarosty Tomasza Rogali oraz kierownika Wydziału Oświaty Marty Marchewki-Skurzak było ważnym krokiem w kierunku poprawy organizacji roku szkolnego 2024/2025. Uczestniczyli w niej także dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, MDK oraz Zespołu Szkół Specjalnych.