...
Loga Fundusze Europejskie

rfrd

21 marca, 2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn od km 0+250 do km 2+550.

Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 2 300 mb obejmuje wykonanie następujących robót: wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, przebudowę i utwardzenie zjazdów wraz z przepustami, roboty odwodnieniowe, utwardzenie poboczy, przystanki autobusowe, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

23 lutego, 2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród. Przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości 1078 mb, w km 17+650 – 18+728 obejmuje wykonanie następujących robót:

20 listopada, 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2937L LUCHÓW GÓRNY – BRZYSKA WOLA W M. LUCHÓW GÓRNY

DOFINANSOWANIE 335 721,12 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ 419 651,40 zł. DATA PODPISANIA UMOWY – LISTOPAD 2023 Budowa drogi dla pieszych dotyczy odcinka drogi w km 4+097 – 4+541, dł. 444 mb,obejmuje:roboty przygotowawcze, roboty ziemne, obramowanie, wykonanie nawierzchni chodnika, wykonanie zjazdów, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i urządzenia brd. Zakończone zostało zadanie pn.: budowa drogi dla pieszych w […]

20 listopada, 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2913L WOLA RADZIĘCKA – HEDWIŻYN W M. WOLA KĄTECKA

DOFINANSOWANIE 345 829,95 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 432 287, 44 zł. DATA PODPISANIA UMOWY LISTOPAD 2023 Zadanie dotyczy wykonania drogi dla pieszych km 1+699 – 2+378, dł. 628 mb , wyłączenie przy kościele 51 mb. Wykonanie obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przygotowawcze, odwodnienie – ścieki podchodnikowe, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika, wykonanie zjazdów, wykonanie […]

17 listopada, 2023

BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW, PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2964L UL. BAGIENNA W BIŁGORAJU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG„BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW, PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2964L UL. BAGIENNA W BIŁGORAJU” DOFINANSOWANIE 782 683,66 zł.CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 460 231,40 zł.DATA PODPISANIA UMOWY LISTOPAD 2023 Budowa dotyczy odcinka drogi o długości 623 mb., w km 0+007 – […]

21 października, 2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 2934l Księżpol – Harasiuki – etap I

Dofinansowanie: 6 516 453,08 zł.Całkowita wartość inwestycji: 10 860 755,13 zł. Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 6+575 – 10+860, obejmuje wykonanie następujących robót: – roboty rozbiórkowe, (nawierzchnia, podbudowa, przepusty),– wycinkę samosiewów, wycinkę drzew kolidujących z elementami wyposażenia drogi,– roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykopy i nasypy),– przebudowę nawierzchni, wykonanie poboczy utwardzonych, poszerzenia jezdni,– wykonanie […]