...
Loga Fundusze Europejskie

All in One Hand

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – nadal.

Całkowita wartość projektu

29 547,00 Euro

Wartość wkładu własnego

0,00 Euro

Wartość dofinansowania

29 547,00 Euro

Cel projektu: – rozwijanie kompetencji integrowania podejścia inkluzywnego w szkole dla nauczycieli z Rumunii, Polski, Czech, Włoch, Grecji i Turcji w trakcie trwania projektu.

  • Zintegrowanie 6 pozaformalnych metod uczenia się w środowisku formalnym.
  •  Zapewnienie doświadczenia uczenia się międzykulturowego dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z krajów uczestniczących w projekcie.
  • Podniesienie świadomość na temat korzyści płynących z pokonywania wyzwań związanych z nauką, zdrowiem, niepełnosprawnością, trudnościami ekonomicznymi i innymi trudnościami.
  • Rozwijanie kompetencji do samodzielnego życia uczniów z 6 krajów zaangażowanych w projekt w trakcie trwania projektu [podejmowanie decyzji, praca zespołowa, komunikacja w języku ojczystym i obcym – angielski, kreatywność i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz wymiana najlepszych praktyk.

Miejsce realizacji: ZSBiO biłgoraj, Polska, Rumunia, Turcja, Włochy, Grecja.

Opis zadań, korzyści: Uwzględniamy uczniów z wadami i specjalnymi potrzebami, nauczyciele uczą się o praktykach integracji społecznej, zdobywają umiejętności i kompetencje niezbędne do niezależnego życia poprzez nieformalne metody i narzędzia uczenia się, gry cyfrowe i interaktywne zajęcia, nauczyciele stosująnarzędzia internetowe w celu zapewnienia integracji. Zamierzamy również stworzyć e-book zawierający 6 różnych metodologii edukacji włączającej.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Marzena Gałka, Anna Michalska.

Nr projektu: 2018-1-RO01-KA229-049582_4

Opracował: Zespoł Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących (ZSBiO)