...
Loga Fundusze Europejskie

„Wykonanie warstw podłogowych oraz robót malarskich i remontowych na korytarzach i w niektórych pomieszczeniach w segmencie A i B budynku głównego z oddziałem żeńskim i dziecięcym w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.”

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON

Okres realizacji projektu: 2016r.

Całkowita wartość projektu

342 818,64 zł

Wartość wkładu własnego

173 469,29 zł

Wartość dofinansowania

169 349,35 zł

Cel projektu: Zniwelowanie zniszczonej powierzchni podłoży poprzez wymianę warstw podłogowych oraz roboty malarskie i remontowe na korytarzach i w niektórych pomieszczeniach w segmencie A i B budynku głównego z oddziałem żeńskim i dziecięcym w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce

Miejsce realizacji: DPS W TEODORÓWCE

Opis zadań, korzyści:

1. Wykonanie warstw podłogowych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i usunięcia barier architektonicznych

2. Wykonanie robót malarskich i remontowych

– na korytarzach i w niektórych pomieszczeniach w segmencie A i B budynku głównego z oddziałem żeńskim i dziecięcym w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Beata Tokarska

Opracował: DPS w Teodorówce