...
Loga Fundusze Europejskie

Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 28 października, 2020

Źródło finansowania: Program RPO WL, działanie 12.4. Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0010/19.

Okres realizacji: 01.10.2020r. – 30.09.2023r.

 Całkowita wartość projektu                5 225 712,70 zł 
 Wartość dofinansowania 4 703 141,42 zł 
 Wartość wkładu własnego 522 571,28 zł 

Miejsce realizacji: Powiat biłgorajski, szkoły zawodowe powiatu biłgorajskiego

Cel projektu:
Trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego 5 szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego ukierunkowana na dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe i atrakcyjność na rynku pracy 380 uczniów i 222 uczennic poprzez odbyte staże uczniowskie, doposażenie szkół oraz podniesienie kompetencji zawodowych 2 nauczycieli i 7 nauczycielek do dn. 30.09.2023r.

Osiągnięcie celu projektu poprawi efektywności kształcenia 83% szkół z obszaru wsparcia. Projekt wprowadzi trwałe i kompleksowe zmiany w kształceniu zawodowym szkół podnosząc jakość kształcenia zawodowego i podnosząc zdolność zatrudnienia uczniów. Szkoły podniosą efektywność kształcenia przez realizację staży uczniowskich u lokalnych Pracodawców i kształcenie na nowoczesnym sprzęcie odpowiadających wymaganiom i wyposażeniu stanowisk (za kwotę 2 176 453,00 zł). Realizacja staży pozwoli osiągnąć uczniom umiejętności praktyczne zgodne z oczekiwaniami pracodawców a do tego na bieżąco przekazywana uczniom aktualna wiedza zawodowa zdobyta przez nauczycieli w trakcie projektu pozwoli na stałe podniesienie zdolności zatrudnienia uczniów. Zostaną także zrealizowane zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje zawodowe.

Koordynator główny: Sławomir Sitarz, e-mail: ssitarz@bilgorajski.pl

Koordynator lokalny w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej: Łukasz Fil, e-mail: lfil@bilgorajski.pl

Koordynatorka lokalna w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących: Marta Syty, e-mail: msyty@bilgorajski.pl

Koordynator lokalny w Zespole Szkół Budowalnych i Ogólnokształcących: Piotr Małysza, e-mail: pmalysza@bilgorajski.pl

logawysokiekompetencje

Projekt Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego nr RPLU.12.04.00-06-0010/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

http://www.mapadotacji.gov.pl/

>>> Link do strony projektu