...
Loga Fundusze Europejskie

Parafia w Górecku Kościelnym

Sanktuarium Św. Stanisława Biskupa Męczennika
Parafia p.w. Św. Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym
Górecko Kościelne, 23 – 460 Józefów tel. (84) 687-80-45 www.gorecko.pl

Odpust: św. Stanisława BM (8 maja), św. Antoniego (13 czerwca),  MB Anielskiej (2 sierpnia), św. Franciszka (4 października)

Msze św.: w niedziele i święta godz.: 8 00,10 00,12 00

Historia parafii:

W roku 1998 (3-8 maj) parafia przeżywała Jubileusz 350-lecia objawień św. Stanisława bm. Dla uczczenia Roku Jubileuszowego na placu obok cmentarza grzebalnego wybudowano pomnik papieża Jana Pawła II oraz amfiteatr, w którym odbywają się Diecezjalne Festiwale Pieśni Maryjnej. Należy podkreślić rozwinięty kult św. Stanisława BM, który sięga tu 1648 r., tzn. czasów, kiedy zgodnie z dawnymi przekazami, miał się w Górecku ukazać ten święty. Kult św. Stanisława obejmuje również sąsiednie parafie, czego dowodem są m.in. organizowane do Górecka pielgrzymki. goreckoPrezbiterium kościoła zwrócone jest na południe. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na kamiennym podmurowaniu. Nawa prostokątna pięcioprzęsłowa z prezbiterium węższym, dwuprzęsłowym, zamkniętym trójbocznie, przy którym od strony wschodniej zakrystia, od zachodniej skarbczyk. Przy nawie od północy wieża z lat: 1897- 1898. Wnętrze odnowione i wyłożone boazerią w 1927 r. Nawa o częściach bocznych wyodrębnionych rzędami słupów; w prezbiterium i części środkowej nawy pozorne sklepienia kolebkowe na jednym poziomie, w częściach bocznych nawy niższe. Belka tęczowa obita deskami w 1927 r. z krucyfiksem barokowym z 2. poł. XVIII w. Dachy dwuspadowe, niższy nad prezbiterium, z wydatnym okapem, pobite gontem. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, hełm w kształcie barokowym z lat 1897-1898, pokryty blachą. Wyposażenie wnętrza jednolite rokokowe z 2. poł. w. XVIII wykonane zapewne w latach: 1769-79 przez snycerzy Jana i Jakuba Maucherów. Ołtarz główny z 1777r., z bramkami i rzeźbami Chrystusa u słupa, św. Piotra, Pawła, Mikołaja, Wojciecha i aniołów oraz obrazy: św. Stanisława i MB Anielskiej. Ołtarze boczne: jeden z rzeźbami św. Ojców kościoła i obrazem św. Antoniego z 2. poł. XVIII w. w sukience srebrnej barokowej, św. Rodziny, św. Mikołaja; drugi z rzeźbami proroków i obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej w sukience srebrnej rokokowej, św. Franciszka i św. Barbary. Ambona z rzeźbami czterech ewangelistów. Konfesjonał z obrazem Dobrego Pasterza z 1. poł. XIX w.

{gallery}turystyka/gorecko{/gallery} Fot.: L. Grabias


Kaplica św. Stanisława bp. w Górecku Kościelnym

Kult św. Stanisława bp. w Górecku Kościelnym sięga XVII w. Wg XVIII-wiecznego dziejopisu, miejscowemu rolnikowi Janowi Sosze ukazał się św. Stanisław i wskazał miejsca wystawienia trzech kaplic i kościoła, w których miał doznawać czci. Jedna z kaplic miała stanąć nad wodą. Zgodnie z zapewnieniem świętego, kto obmyje się w tej wodzie z dobrą wiarą, wolnym zostanie od wszelkiej choroby. W drugim widzeniu Jan Socha ujrzał świętego biskupa odprawiającego mszę świętą. Święty wyznaczył wówczas dla miejsca objawienia 2 odpusty w roku jemu poświęcone. Działo się to w 1648r. opiekę nad miejscem objawień świętego w 1660 r. objęli franciszkanie konwentualni. W miejscu kultu św. Stanisława ordynat Marcin Zamoyski wystawił w 1668r. kaplicę drewnianą.kapliczkanawodzie Nie jest znana data erekcji parafii zakonnej w Górecku. Jej istnienie w XVIII w. potwierdzają zachowane księgi metrykalne z 1721r. Franciszkanie prowadzili parafię do chwili kasaty klasztoru w 1864r. Po nich opiekę nad miejscem kultu i prowadzenie parafii przejęli księża diecezjalni. Obecny kościół powstał z fundacji ordynata Jana Jakuba Zamoyskiego w latach 1767-1768. Jego konsekracji dokonał sufragan chełmski bp Melchior Kochanowski (1778r.). Wykonano wówczas zachowane do dziś wyposażenie, m. in. ołtarz główny z obrazem św. Stanisława (XVIII w.). W latach 1898-1899 kościół rozbudowano. W miejscu objawień świętego, przy zabytkowej alei dębowej prowadzącej od kościoła ku rzece Szum, znajdują się dwie drewniane kaplice: kaplica „na wodzie” z XVIII-wiecznym ołtarzem barokowym i obrazem św. Stanisława bp. oraz ołtarzykiem z obrazami: św. Stanisława bp., Antoniego i Franciszka; kaplica „pod dębami” ( XIX w.) z późnorenesansowym ołtarzem (1 poł. XVII w.) i obrazami św. Stanisława bp., Agnieszki i Barbary oraz Narodzenia Matki Bożej. W 1968r. Arcybiskup Metropolita Krakowski Karol Wojtyła podarował kościołowi w Górecku Kościelnym relikwie św. Stanisława biskupa i męczennika. Kult św. Stanisław w Górecku Kościelnym jest wciąż żywy. Podczas dorocznych uroczystości odpustowych (8 maja) w kaplicy „na wodzie” odprawiane są msze św., z błogosławieństwem relikwiami św. Stanisława. Podobne msze św. sprawowane są dla licznych grup pielgrzymkowych, które przybywają tu z całej Polski. Pątnicy zabierają do domów wodę ze źródła, które bije pod kaplicą Parafia rozprowadza obrazki z wizerunkiem świętego (z obrazu w ołtarzu głównym góreckiego kościoła).

{gallery}turystyka/gorecko/kapliczka{/gallery}
fot. L.Grabias, 2011 lipiec
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Kaplica św. Stanisława bp. w Górecku Kościelnym

Kult św. Stanisława bp. w Górecku Kościelnym sięga XVII w. Wg XVIII-wiecznego dziejopisu, miejscowemu rolnikowi Janowi Sosze ukazał się św. Stanisław i wskazał miejsca wystawienia trzech kaplic i kościoła, w których miał doznawać czci. Jedna z kaplic miała stanąć nad wodą. Zgodnie z zapewnieniem świętego, kto obmyje się w tej wodzie z dobrą wiarą, wolnym zostanie od wszelkiej choroby. W drugim widzeniu Jan Socha ujrzał świętego biskupa odprawiającego mszę świętą. Święty wyznaczył wówczas dla miejsca objawienia 2 odpusty w roku jemu poświęcone. Działo się to w 1648 r. opiekę nad miejscem objawień świętego w 1660 r. objęli franciszkanie konwentualni. W miejscu kultu św. Stanisława ordynat Marcin Zamoyski wystawił w 1668 r. kaplicę drewnianą. Nie jest znana data erekcji parafii zakonnej w Górecku. Jej istnienie w XVIII w. potwierdzają zachowane księgi metrykalne z 1721 r. Franciszkanie prowadzili parafię do chwili kasaty klasztoru w 1864 r. Po nich opiekę nad miejscem kultu i prowadzenie parafii przejęli księża diecezjalni. Obecny kościół powstał z fundacji ordynata Jana Jakuba Zamoyskiego w latach 1767-1768. Jego konsekracji dokonał sufragan chełmski bp Melchior Kochanowski (1778 r.). Wykonano wówczas zachowane do dziś wyposażenie, m. in. ołtarz główny z obrazem św. Stanisława (XVIII w.). W latach 1898-1899 kościół rozbudowano. W miejscu objawień świętego, przy zabytkowej alei dębowej prowadzącej od kościoła ku rzece Szum, znajdują się dwie drewniane kaplice: kaplica „na wodzie” z XVIII-wiecznym ołtarzem barokowym i obrazem św. Stanisława bp. oraz ołtarzykiem z obrazami: św. Stanisława bp., Antoniego i Franciszka; kaplica „pod dębami” ( XIX w.) z późnorenesansowym ołtarzem (1 poł. XVII w.) i obrazami św. Stanisława bp., Agnieszki i Barbary oraz Narodzenia Matki Bożej. W 1968 r. Arcybiskup Metropolita Krakowski Karol Wojtyła podarował kościołowi w Górecku Kościelnym relikwie św. Stanisława biskupa i męczennika. Kult św. Stanisław w Górecku Kościelnym jest wciąż żywy. Podczas dorocznych uroczystości odpustowych (8 maja) w kaplicy „na wodzie” odprawiane są msze św., z błogosławieństwem relikwiami św. Stanisława. Podobne msze św. sprawowane są dla licznych grup pielgrzymkowych, które przybywają tu z całej Polski. Pątnicy zabierają do domów wodę ze źródła, które bije pod kaplicą Parafia rozprowadza obrazki z wizerunkiem świętego (z obrazu w ołtarzu głównym góreckiego kościoła).