...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 26 października, 2015

Zapraszamy na XII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 29 października 2015 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja z działalności ARION ZOZ.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Biłgorajskiego”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.