...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 22 czerwca, 2015

Zapraszamy na IX sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 25 czerwca 2015 roku o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja z działalności ARION ZOZ za 2014r.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju za 2014r.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Biłgoraju za 2014r.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2014r.
 9. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju za 2014r.
 10. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce za 2014r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2014r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.