...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 4 czerwca, 2021

Uprzejmie zapraszam na XXIX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94 w Biłgoraju, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu biłgorajskiego za 2020 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie powiatu biłgorajskiego za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Biłgoraju.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
10. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2020 roku.
11. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
14. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.