...
Loga Fundusze Europejskie

Placówki oświatowe

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
ul. „Wira” Bartoszewskiego 10,  23-400 Biłgoraj
telefon : (84) 686-89-57, 686-89-58
http://www.mdk-bilgoraj.lbl.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju
ul. Kościuszki 43/41,  23-400 Biłgoraj
telefon : (84) 686-10-66
http://www.pppbil.fm.interia.pl/


Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju
ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
telefon: (84) 627-49-64