...
Loga Fundusze Europejskie

Szkoły publiczne

Szkoły prowadzone przez powiat biłgorajski


I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednocznonych w Biłgoraju zso_mul. Kościuszki 41/43,  23-400 Biłgoraj
telefon: (84) 686 04 42, 688-02-03
http://www.loonz.lbl.pl

 

 

 


zszio_m

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
ul. Przemysłowa 23,  
23-400 Biłgoraj
telefon: (84) 688-07-75,  688-07-76
http://www.zszio.lbl.pl

 


rcez_mRegionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
ul. Kościuszki 98,  23-400 Biłgoraj
telefon: (84) 686-79-78, 686-10-48 -warsztaty
http://www.rcezbilgoraj.lbl.pl

 

 


zsbio_mZespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
ul. Cegielniana 24,  23-400 Biłgoraj
telefon: (84) 688-06-36, 688-06-33
http://www.zsbio.lbl.pl