...
Loga Fundusze Europejskie

Who We Are

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022

Całkowita wartość projektu

29 730,00 Euro

Wartość wkładu własnego

0,00 Euro

Wartość dofinansowania

29 730,00 Euro

Cel projektu: -zachęcenie uczniów do wspólnej pracy w klasie,

 • promowanie działań zwalczających dyskryminację,
 • poprawa świadomości językowej i kompetencji w komunikacji językowej uczniów,
 • promowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji,
 • dzielenie się międzynarodowym ruchem edukacyjnym z partnerami projektu,
 • efektywne wykorzystywanie z narzędzi internetowych.

Miejsce realizacji: ZSBiO Biłgoraj, Polska, Turcja, Rumunia, Litwa, Włochy, Hiszpania.

Nr projektu: 2020-1-TR01-KA229-093260_3

Opis zadań, korzyści: – zminimalizowanie przemocy w szkołach,

 • rozwijanie umiejętności językowych,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • zachęcenie uczniów do poznania siebie,
 • odnalezienie pozytywnych cech w każdym uczniu,
 • stworzenie spokojnej atmosfery sprzyjającej edukacji,
 • rozpoznanie czym objawia się przemoc w szkole,
 • nauczenie się rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie umiejętności wprowadzania w życie działań profilaktycznych.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Marzena Gałka, Jolanta Łubiarz.

Opracował: Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcacych (ZSBiO)