...
Loga Fundusze Europejskie

Kreatywni w Trójwymiarze

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. – 30.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

5 152,00 zł

Wartość wkładu własnego

2 152,00 zł

Wartość dofinansowania

3 000,00 zł

Cel projektu: Popularyzacja wśród gimnazjalistów grafiki komputerowej, zdobywanie oraz doskonalenie umiejętności poprzez wykonanie prac graficznych promujących miasto Biłgoraj. Do zadań uczestników projektu należało wykonanie pocztówek ,logotypów oraz makiety Zagrody Sitarskiej.

Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Projekt obejmował realizację warsztatów z grafiki komputerowej dla uczniów z powiatu biłgorajskiego. Uczestnicy projektu pracowali z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania do grafiki wektorowej oraz rastrowej. Uczestniczyli w plenerze fotograficznym, wykonali pocztówki, logotypy oraz makietę Zagrody Sitarskiej. Pocztówki zostały przekazane do punktu Informacji Turystycznej w Biłgoraju, gdzie nieodpłatnie rozdawane były mieszkańcom miasta oraz turystom.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Anna Dobraczyńska, Anna Zych-Watrak.

Opracował: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

{gallery}projekty/018/galeria{/gallery}