...
Loga Fundusze Europejskie

Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 8 lipca, 2020

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 13.6 –  Infrastruktura szkolnictwa zawodowego i ustawicznego.

Okres realizacji projektu: 5.052016r. do 30.09.2020r.

 Całkowita wartość projektu                3 629 983,76 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 2 930 933,89 zł 
 Wkład własny 699 049,87 zł 

Cel projektu: Zwiększenie zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym przez absolwentów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu biłgorajskiego. Polepszanie oferty szkół, zapewni absolwentom zdobycie umiejętności dopasowanych do aktualnych wymagań pracodawców i zwiększy szanse na szybkie wejście na regionalny rynek pracy.
W ramach projektu planowane jest poddanie remontowi 5 obiektów warsztatów szkolnych, zakup 136 szt. wyposażenia, a wsparciem zostanie objętych 507 uczniów. Rzeczywista liczba użytkowników powstałej zmodernizowanej i wyremontowanej infrastruktury szkolnej wynosi 517 osób.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w rozbiciu na lata 2018 – 2020 przewiduje wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych oraz wyposażenie warsztatów szkolnych w następujących szkołach:

1.    Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju:

  • remont budynku warsztatów – 2018 rok,
  • zakup wyposażenia warsztatów szkolnych: tj. 3 frezarki, 2 tokarki, frezarka CNC, dłutownica, piec hartowniczy, zgrzewarka, przecinarka taśmowa, 5 stołów spawalniczych oraz wyciąg spawalniczy – 2018/2019r.,
  • zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania: tj. 20 zestawów komputerowych, projektor z ekranem, urządzenie wielofunkcyjne A3, oprogramowanie CAD/CAM/CNC oraz zestaw podręczników – 2020r.

2.    Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju:

  • modernizacja pracowni szkolnej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – 2018r.,
  • rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – 2018r.,
  • zakup wyposażenia warsztatów szkolnych: tj. 6 rusztowań przejezdnych oraz 6 przecinarek do płytek – 2018r.

3.    Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju:

  • rozbudowa, przebudowa oraz zmiany sposobu użytkowania garażu wielostanowiskowego z dostosowaniem do funkcji obiektu dydaktycznego – 2019r.,
  • rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłej kotłowni  ze składem opału z dostosowaniem do funkcji obiektu dydaktycznego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – 2019r.,
  • zakup wyposażenia warsztatów szkolnych: 10 stanowisk demonstracyjnych układów pojazdu, 2 silniki na stojakach obrotowych, 4 samochody osobowe, 6 podnośników, 2 oscyloskopy, diagnoskop, 7 szafek z narzędziami, szarpak, urządzenie do pomiaru geometrii 3D, 2 testery akumulatorów oraz sprężarka – 2019/2020r.,
  • zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem: skaner 3D oraz Drukarka 3D – 2020r.

{gallery}projekty/13_6_rcez/galeria{/gallery}

logoFE Lu UE

www.mapadotacji.gov.pl