...
Loga Fundusze Europejskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2901L Zagroble – Czernięcin i nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: FDS

Okres realizacji projektu: 12.06.2020 – 11.05.2021

Całkowita wartość projektu

4 306 283,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 291 885,00 zł

Wartość dofinansowania

3 014 398,00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego północnej części naszego powiatu.

Przebudowa dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych   gminy Turobin oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Zagroble, Załawcze, Rokitów, Żurawie, Gaj Czernięciński, Wolka Czernięcińska

Opis zadań, korzyści: nowe nawierzchnie bitumiczne o długości 10 465 mb

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)