...
Loga Fundusze Europejskie

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2945L na odcinku Aleksandrów – Podlas

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 18.07.2018r. – 05.09.2018r.

Całkowita wartość projektu

199 481,39 zł

Wartość wkładu własnego

11 043,25 zł

Wartość dofinansowania

188 438,14 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego południowej części naszego powiatu.

Wzmocnienie nawierzchni drogi, z której korzystają lasy państwowe.

Remont drogi wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Aleksandrów i Łukowa oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Aleksandrów.

Opis zadań, korzyści: nowa nawierzchnia bitumiczna o dług. 900 mb.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)