remont

 • „Wykonanie warstw podłogowych oraz robót malarskich i remontowych na korytarzach i w niektórych pomieszczeniach w segmencie A i B budynku głównego z oddziałem żeńskim i dziecięcym w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.”

  Źródło finansowania: PFRON

  Okres realizacji projektu: 2016r.

  Całkowita wartość projektu

  342 818,64 zł

  Wartość wkładu własnego

  173 469,29 zł

  Wartość dofinansowania

  169 349,35 zł

 • Bezpieczeństwo mieszkańców przede wszystkim!

  Już niebawem, bo jeszcze w I kwartale 2021 roku planowany jest odbiór wyremontowanych odcinków dróg powiatowych w gm. Turobin. Kwota inwestycji to ponad 4,3 mln zł.Mowa tu o 10,5 km dróg nr : 2901L Zagroble - Czernięcin i nr 2902L Gródki – Zaporze -  Czernięcin.  Mieszkańcy czekali na tę inwestycję wiele lat.

 • Ponad 2,6 mln zł na remont dróg w powiecie biłgorajskim

  dotacja na drogi              źródło: Lubelski Urząd Wojwódzki w Lublinie

  14 maja 2019 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dotyczących remontów, budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych.

  Umowy odebrali przedstawiciele samorządów z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artura Sobonia oraz poseł na Sejm RP Elżbiety Kruk.

 • Remont dróg powiatowych nr 2912L Teodorówka - Trzęsiny, nr 2913L Hedwiżyn - Wola Kątecka, nr 2915L Wola Kątecka - Czarnystok

  Źródło finansowania: FDS.

  Okres realizacji projektu:10.11.2020r. -15.07.2021r.

  Całkowita wartość projektu

  4 807 862,25 zł

  Wartość wkładu własnego

  1 923 145,25 zł

  Wartość dofinansowania

  2 884 717,00 zł

 • Remont drogi wojewódzkiej.

  droga12 października na drodze wojewódzkiej nr 849 odc. Józefów-Łukowa  odbyło się spotkanie podczas,którego uczestnicy mogli obejrzeć w trakcie prowadzonych robót wykonanie cienkiej warstwy asfaltu robionego na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu,, slurry seal.''W ostatnim czasie znacząco poprawiła się jakość dróg gminnych i powiatowych, drogi wojewódzkie nadal pozostawiają wiele do życzenia, szczególnie te w naszym Regionie, na południu Województwa. Stąd czynimy nieustanne starania i zabiegi, by inwestycje w drogi wojewódzkie realizowane były także u nas. Wiemy już o planowanym remoncie drogi W835, do tego dochodzi trwający remont na odcinku od Osuch w stronę Józefowa. To dobrze prognozuje na przyszłość, wierzę że uda się wykonać kolejne niezbędne remonty - zaznacza Starosta Biłgorajski, Andrzej Szarlip.

 • Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2945L Aleksandrów - Szostaki na rzece Tanew

  Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

  Okres realizacji projektu: 26.04.2018r. - 31.08.2018r.

  Całkowita wartość projektu

  1 539 087,25 zł

  Wartość wkładu własnego

  39 087,25 zł

  Wartość dofinansowania

  1 500 000,00 zł

 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2945L na odcinku Aleksandrów - Podlas

  Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

  Okres realizacji projektu:18.07.2018r. - 05.09.2018r.

  Całkowita wartość projektu

  199 481,39 zł

  Wartość wkładu własnego

  11 043,25 zł

  Wartość dofinansowania

  188 438,14 zł

 • Rusza remont hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

  Dziś w starostwie powiatowym w Biłgoraju podpisana została umowa z wykonawcą remontu hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Dziś także wykonawca odebrał plac budowy. Warta nieco ponad 2,5 mln zł inwestycja zakończyć ma się wczesną jesienią br. Prace inwestycyjne prowadzone będą przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu.
 • Trwają remonty dróg na trasach Teodorówka - Kolonia Teodorówka - Smoryń, Pulczynów - Wola Kątecka - Żelebsko

  Trwają prace inwestycyjne na drogach na trasach Teodorówka - Kolonia Teodorówka - Smoryń,  Pulczynów - Wola Kątecka - Żelebsko. W roku 2020 powiat biłgorajski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg powiatowych łączących się z drogą krajową Nr 74. Obejmujące ponad 13 km nawierzchni remont ma kosztować około 4,9 mln zł.

 • Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia

  Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 13.6 -  Infrastruktura szkolnictwa zawodowego i ustawicznego.

  Okres realizacji projektu: 5.052016r. do 30.09.2020r.

   Całkowita wartość projektu                3 629 983,76 zł 
   Dofinansowanie z EFRR 2 930 933,89 zł 
   Wkład własny 699 049,87 zł 
 • Zakończył się remont hali sportowo - widowiskowej przy ZSBiO

  Modernizacja i remont hali sportowej przy ZSBiO zrealizowane zostały przez powiat biłgorajski przy wsparciu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wartość zadani to ponad 2,5 mln zł. Zakres prac obejmował wykonanie nowych sufitów podwieszanych, na hali dużej z płyt akustycznych z malowaniem konstrukcji stalowej, wytłumienie ścian tym samym materiałem na hali dużej, wymiana stolarki drzwiowej w hali dużej i małej,  naprawa płyt boisk w obydwu halach, remont sanitariatów przy małej hali z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejścia do hali sportowej dla osób niepełnosprawnych (ze środków PFRON w 2021 po zaakceptowaniu wniosku powiatu do realizacji).