...
Loga Fundusze Europejskie

Badanie atrakcyjności turystycznej Powiatu Biłgorajskiego

Badanie atrakcyjności turystycznej Powiatu Biłgorajskiego

1. Czy jest Pan(i) mieszkańcem Powiatu Biłgorajskiego? Jeżeli „nie” to proszę podać nazwę województwa, z którego Pan/Pani pochodzi.

 • Tak
 • Nie. Jestem z województwa ……………………………

2. Czy był(a) Pan(i) w Powiecie Biłgorajskim celach turystycznych?

 • Tak
 • Nie

3. Jaki rodzaj turystyki Pan(i) preferuje w kontekście odwiedzin Powiatu Biłgorajskiego ? Można podać kilka odpowiedzi. (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi).

 • Turystyka wypoczynkowa
 • Turystyka aktywna (rowerowa, wodna, piesza itd.)
 • Turystyka krajoznawcza (zwiedzanie zabytków)
 • Turystyka przyrodnicza (zwiedzanie rezerwatów i miejsc ciekawych przyrodniczo)
 • Agroturystyka (na terenach wiejskich w gospodarstwach)

4. Skąd Pan(i) dowiedział(a) się o Powiecie Biłgorajskim ? Można podać kilka odpowiedzi. (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi).

 • ze stron internetowych
 • z targów turystycznych
 • z prasy
 • od rodziny i znajomych
 • ze szkoły
 • nic nie wiedziałem/am wcześniej o tym regionie

5. Czy uważa Pan(i), że Powiat Biłgorajski jest konkurencyjny pod względem atrakcyjności turystycznej w kontekście pozostałych regionów w kraju? (Można udzielić jednej odpowiedzi).

 • Tak
 • Trochę
 • Nie

5. Powiat Biłgorajski jest atrakcyjny turystycznie, głównie, ze względu na: (Można udzielić kilka odpowiedzi).

 • Położenie geograficzne – południowo-wschodnia Polska bliskość Roztocza i Puszczy Solskiej.
 • Walory przyrodnicze – Rezerwaty „Czartowe Pole”, Szum” „Obary”
 • Walory krajoznawcze (zabytkowe kościoły, Zagroda Sitarska, powstające miasteczko Sitarzy)
 • Bogate walory do uprawiania turystyki aktywnej (rowerowej, pieszej – sieć szlaków turystycznych, wodnej – spływy po rzece Tanew)
 • Bazę noclegową w tym agroturystyczną na terenach wiejskich
 • Bazę gastronomiczną, a w tym kuchnię regionalną
 • Bliskość Roztoczańskiego Parku Narodowego z hodowlą stajenną Konika Polskiego we Floriance
 • Inne, jakie? …………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………….

6. Które z wymienionych naturalnych atrakcji Powiatu Biłgorajskiego uważa Pan(i) za najbardziej atrakcyjne lub chciałby/chciałaby Pan(i) zobaczyć? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi).

 • Rezerwat Torfowiskowy „Obary”
 • Rezerwat „Czartowe Pole”
 • Rezerwat „Szum”
 • Kamieniołomy w Józefowie
 • Wąwozy Roztocza Zachodnie
 • Aleja dębów w Górecku Kościelnym
 • Florianka i jej osobliwości przyrodnicze
 • Źródełka rzeki Stok
 • Inne, jakie ? ……………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………

7. Które z wymienionych krajoznawczych atrakcji Powiatu Biłgorajskiego uważa Pan(i) za najbardziej atrakcyjne lub chciałby/chciałaby Pan(i) zobaczyć?

 • Sanktuarium w Górecku Kościelnym
 • Kościół w Bukowinie
 • Muzeum Ziemi Biłgorajskiej z zagrodą Sitarską
 • Miasteczko Sitarzy w Biłgoraju
 • Synagoga w Józefowie
 • Inne. Jakie ? …………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………..

8. Jak ocenia Pan(i) zagospodarowanie turystyczne Powiatu Biłgorajskiego ? (Można udzielić jednej odpowiedzi).

 • Dostępny wybór bazy noclegowej dobrze średnio źle
 • Bazę gastronomiczną dobrze średnio źle
 • Oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych dobrze średnio źle
 • Zagospodarowanie terenów dla sportu dobrze średnio źle
 • Informację Turystyczną dobrze średnio źle

9. Które z wymienionych czynników Pana(i) zdaniem, w Powiecie Biłgorajskim wymagają poprawy? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi).

 • Stan i jakość infrastruktury drogowej
 • Zaplecze gastronomiczne
 • Stan i jakość bazy noclegowej
 • Promocja i informacja turystyczna
 • Żadne

10. Płeć:

 • Kobieta
 • Mężczyzna

11. Wiek:

 • 18 – 25 lat
 • 26 – 35 lat
 • 36 – 46 lat
 • 46 – 55 lat
 • powyżej 55 lat

12. Wykształcenie:

 • Podstawowe
 • Średnie
 • Wyższe

A. Dziedzic 84 688-20-49 email. adziedzic@bilgorajski.pl