...
Loga Fundusze Europejskie

Biuro rzeczy znalezionych

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju działa Biuro Rzeczy Znalezionych. Teraz wykaz rzeczy, które znajdują się w Biurze można znaleźć na stronach internetowych Starostwa: BIP. Osoby, które rozpoznają swoją rzecz zamieszczoną w wykazach proszone są do ich odbioru w godzinach pracy urzędu. Zadania Biura Rzeczy Znalezionych realizuje Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, pok. 207 tel. (84) 688 20 07. Godziny pracy Biura: poniedziałek – piątek 7.30 – 14.30. Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 3 lat. Po tym czasie przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Biuro rzeczy znalezionych działa w oparciu o przepisy:

 • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych  (Dz. U. Nr 22, poz. 141, z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537),
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M.P. Nr 65, poz. 312).

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Biłgorajskiego z wyjątkiem:

 • rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości,
 • rzeczy, co do których istnieje domniemanie iż zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,
 • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca zobowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego, 
 • sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych

w celu odebrania swojej własności muszą określić:

 • jaką rzecz (przedmiot) zagubiły, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
 • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych śladów zużycia),
 • wypełnić oświadczenie o odbiorze rzeczy znalezionej,
 • przedstawić dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.