...
Loga Fundusze Europejskie

Poradnik klienta

Komunikacja i drogownictwo

Szanowni Państwo
 
Informujemy że od dnia 19 maja 2021 roku została przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa. Tym samym nie funkcjonują już wrzutnie skrzyniowe na dokumenty. Jednocześnie wznowiliśmy działanie systemu kolejkowego oraz systemu rezerwacji wizyt w wydziale. Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco.
 
komunikacjar1r3
 
– kontakt telefoniczny :
 
umawianie odbioru stałych dowodów rejestracyjnych: 84 688 20 37
 
zapytania dot. rejestracji pojazdów: 84 688 20 39, 40, 41
 
zapytania dot. prawa jazdy: 84 688 20 44, 45
 
– poczta tradycyjna :
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj
– strona www:
 
– poczta elektroniczna :
– skrzynka ePuap :
www.epuap.gov.pl : /f3xye6n66k/SkrytkaESP
– biuro podawcze :
wejście do budynku od strony ul. Sikorskiego
 

O  P  Ł  A  T  Y  rejestracyjne

wznowiliśmy przyjmowanie płatności w urzędzie, kasa jest czynna

Przypominamy, że nadal przy załatwianiu spraw w urzędzie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz korzystania ze środków dezynfekujących wystawionych w przy wejściach do urzędu.


Geodezja i gospodarka nieruchomościami

W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców w dniu 1 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, przy ul. Tadeusza Kościuszki 87, rozpoczął swoje funkcjonowanie Punkt Obsługi Interesantów dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Głównym celem utworzenia Punktu Obsługi Interesanta jest fachowa, miła i sprawna obsługa klientów w sprawach związanych z działalnością urzędu.

POI został zlokalizowany z myślą o wygodzie interesanta ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Znajduje się on, bowiem na parterze starego budynku Starostwa i czynny jest w godzinach pracy urzędu.

Kontakt: tel. 84 688-20-34, 84 688-20-51 e-mail:  geodezja@bilgorajski.pl  geoportal@bilgorajski.pl pokój 7.

W Punkcie złożą Państwo kierowane do WGiGN pisma, otrzymają wstępną i kompetentną informację na temat trybu i sposobu załatwiania spraw, także wszystkie potrzebne wnioski, druki i formularze oraz pomoc w ich prawidłowym wypełnieniu. Ponadto w Punkcie Obsługi Interesanta dowiedzą się Państwo jakie dokumenty należy dołączyć do konkretnego wniosku oraz jakie formalnoprawne warunki należy spełnić, aby załatwić daną sprawę. Część usług realizujemy elektronicznie:

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko będzie można załatwić w Punkcie, ale w takich przypadkach zostaną Państwo skierowani do odpowiedniego pracownika.


Druki do pobrania

  • Wydział Komunikacji i Drogownictwa (rejestracja pojazdów, uprawnienia do kierowania pojazdami – prawa jazdy) – www.komunikacja.bilgorajski.pl
  • Wydział Architektury i Budownictwa – strona www.gunb.gov.pl
  • Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
  • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  • Wydział Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki
  • Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Dodatkowo


publikacje (pliki pdf):

 

inne:

w zakładce turystyka przewodniki, mapy po szlakach turystycznych, baza noclegowa


Skorzystaj z usług publicznych – > www.obywatel.gov.pl