...
Loga Fundusze Europejskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2956L Płusy – Babice i drogi powiatowej nr 2953L Babice – Susiec

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: FDS

Okres realizacji projektu: 16.16.2020- 15.05.2021

Całkowita wartość projektu

3 766 232,02 zł

Wartość wkładu własnego

1 129 870,03 zł

Wartość dofinansowania

2 636 362,00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego i turystycznego południowej części naszego powiatu.

Przebudowa drogi wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych i turystycznych gminy Obsza i sąsiednich gmin

Miejsce realizacji: Babice, Dorbozy

Opis zadań, korzyści: nawa nawierzchnia bitumiczna na długości 5 000 mb.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)