...
Loga Fundusze Europejskie

fds

18 stycznia, 2022

Przebudowa drogi powiatowej NR 2929L Dereźnia – Budziarze

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2929L DEREŹNIA - BUDZIARZE
DOFINANSOWANIE       1 026 944 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     1 711 574,34 zł.

6 czerwca, 2022

Przebudowa dróg powiatowych nr 2930l – ul. Graniczna i 2994l – ul. Polna w Biłgoraju

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2930L - UL. GRANICZNA I 2994L – UL.  POLNA  W BIŁGORAJU

DOFINANSOWANIE 7 329 067,18 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 13 836 063,22 zł.

7 października, 2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929L Dereźnia – Budziarze

DOFINANSOWANIE        1 026 944 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      1 711 574,34  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

26 kwietnia, 2022

Przebudowa drogi powiatowej NR 2947L Zwierzyniec – Tereszpol

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2947L ZWIERZYNIEC - TERESZPOL
DOFINANSOWANIE        2 471 205,95 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI        4 118 676,59 zł.

7 października, 2021

Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród

DOFINANSOWANIE        3 616 986 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      5 167 124,01  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7 października, 2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908L Bononia – Wola Radzięcka

Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka

DOFINANSOWANIE        2 270 798 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      4 541 597,30  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

28 września, 2021

Informacja o remoncie dróg powiatowych: Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni dróg powiatowych:
- nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny w km 0+424- 6+129, dł. 5 298 mb;
- nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kąteckaw km 2+445 – 7+125, dł. 4 680 mb;
- nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok w km 0+000- 3+254, dł. 3 254 mb

Łączna długość dróg: 13 232 mb.

11 lutego, 2021

Remont dróg powiatowych nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka, nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.11.2020r. -15.07.2021r.

Całkowita wartość projektu

4 807 862,25 zł

Wartość wkładu własnego

1 923 145,25 zł

Wartość dofinansowania

2 884 717,00 zł

11 lutego, 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 2929L Dereźnia – Budziarze

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.11.2021r.

Całkowita wartość projektu

2 548 641,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 274 320,50 zł

Wartość dofinansowania

1 274 320,50 zł

13 listopada, 2020

Trzecia inwestycja w ramach FDS w 2020

     Trwają intensywne prace przy przebudowie drogi powiatowej Babice – Susiec, Płusy - Babice w gminie Obsza. Łączna długość odcinka to 5 km a wartość inwestycji przekracza 3.766.000 zł. Wszystko wskazuje na to, że przebudowa zostanie ukończona wcześniej niż pierwotnie zakładano. Do niedawna nawierzchnia posiadała liczne spękania, koleiny, deformacje trwałe, po których już nie ma śladu. Dodatkowo na całej długości powstał chodnik, aktywne przejścia dla pieszych oraz nowe przystanki autobusowe.