logoprojekty

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2934L KSIĘŻPOL – HARASIUKI – ETAP I

Dofinansowanie: 6 516 453,08 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 10 860 755,13 zł.

Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 6+575 – 10+860, obejmuje wykonanie następujących robót:

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura kulturalna
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach

Całkowita wartość robót: 12 688 686,68 zł.
Dofinansowanie z z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 8 000 000,00 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 200 000,00 zł (dodatowo dofinansowanie do dokumentacji projektowo - kosztorysowej 147 600 zł).
Wkład własny: 2 488 686,68 zł.

droga sol bidaczow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informujemy, że Powiat Biłgorajski realizuje na podstawie umowy zawartej w dn. 09.08.2022 r. z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju - etap I

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa.
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa 18 powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju – etap I
Całkowita wartość I etapu: 29 183 081,30 zł
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 15 975 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 13 208 081,30 zł.
Wkład własny: 0,00 zł.

Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa.
Nazwa inwestycji: Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Całkowita wartość: 10 827 795 zł (wliczone: koszty nadzoru + koszty projektu).
Ministerstwo Sportu: 3 500 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 6 876 561 zł.
Wkład własny: 451 234 zł.

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla następujących szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski

Nazwa programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Dofinansowanie: 70 000 zł.
Całkowita wartość: 87 500 zł.

polski lad autodrom
Zadanie współfinansowe z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Obszar inwestycyjny:                      Infrastruktura sportowa

Kwota orzeznaczona                      26 224 054,67 zł
Wartość oferty                                 30 999 999,00 zł
POLSKI ŁAD:   
Dofinansowanie                               14 998 500,00 zł
Wkład własny do Polskiego Ładu    1 666 500,00 zł
Wkład własny                                  14 334 999,00 zł