...
Loga Fundusze Europejskie

Aktualności 2014

Zakres nadzoru Członków Zarządu Powiatu

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 3 grudnia, 2014

Zakres nadzoru Starosty Biłgorajskiego, Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu powiatu nad Wydziałami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i Powiatowymi Jednostkami Organizacyjnymi. Starosta Biłgorajski: Sekretarz Powiatu (Biuro Rady Powiatu), Skarbnik Powiatu, Wydział Komunikacji i Drogownictwa, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, rzecznik Prasowy, Zespół Radców […]

Rada Powiatu wybrała Prezydium i Zarząd

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 2 grudnia, 2014

Podczas I sesji V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, radni wybrali Prezydium Rady Powiatu oraz skład Zarządu. Złożyli także ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze na radnych. Przewodniczącym Rady Powiatu w Biłgoraju został Kazimierz Paterak, na funkcje wiceprzewodniczących wybrano: Ryszarda Korniaka […]

I sesja V kadencji Rady Powiatu – porządek obrad

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 28 listopada, 2014

I sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbędzie się 1 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Porządek obrad: 1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Powiatu przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i prowadzenie sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze […]

Informacja dla podmiotów gospodarczych posiadających decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 28 listopada, 2014

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Biłgoraju uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 tekst jednolity z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2015 roku tracą ważność wydane przed dniem 23 stycznia 2013 roku  następujące decyzje: 1.   […]

Uczniowie szkół budowlanych rywalizowali w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 18 listopada, 2014

W Biłgoraju rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych w Tenisie Stołowym i Szachach. Wzięli w nich udział uczniowie szkół budowalnaych z Lublina, Grudziądza, Włocławka, Rudy Śląskiej, Nadróża, Rzeszów i Biłgoraja. Organizatorem sportowych zmagań było Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Konkurs na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 14 listopada, 2014

Zarząd Powiatu w Biłgorajski działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. […]

Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu na podsumowaniu kadencji 2010 – 2014 Rady Miasta Biłgoraj

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 13 listopada, 2014

Na początku listopada 2014 roku Starosta Biłgorajski Marian Tokarski i Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju Mirosław Późniak uczestniczyli w uroczystej sesji podsumowującej kadencję 2010 – 2014 rady Miasta Biłgoraj. Starosta Biłgorajski mówił:

INFORMACJA z dokonanych przygotowań do akcji na sezon zimowy 2014/2015

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 12 listopada, 2014

Zimowym utrzymaniem objęto łącznie ok. 600 km dróg i ulic powiatowych, w tym 65 km odcinków do posypywania mieszanką piaskowo-solną w celu likwidacji gołoledzi. Informację o sytuacji na drogach powiatowych w okresie zimowym uzyskać można pod n/w numerami telefonów:

Ostatnia sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 3 listopada, 2014

W piątek 31 października br. odbyła się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ostatni sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Poza radymi, członkami Zarządu Powiatu i kierownikami jednostek organizacyjnych uczestniczyli w niej zaproszeni goście w tym m. in. poseł na Sejm RP Genowefa Tokarska i Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan. Obradom przewodniczył Mirosław Późniak – Przewodniczący Rady Powiatu.

Uroczystości 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 29 października, 2014
i wojna swiatowam

i wojna swiatowamW dniach 29 – 30 października 2014 roku odbywały się obchody 100-nej rocznicy wybuchu I Wojny Światowej. Zorganizowane zostały przez Starostę Biłgorajskiego, Pana Mariana Tokarskiego, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.

Obchody uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju 29 października 2014 roku o godzinie 8.00. Przewodniczył jej ksiądz proboszcz Jerzy Kołtun, homilię wygłosił ksiądz kanonik Bogusław Wojtasik. Po zakończeniu sprawowanej mszy świętej nastąpiło wystąpienie okolicznościowe nauczyciela historii z ZSZiO, dr Adama Balickiego, który przedstawił krótki zarys historyczny okoliczności początków I wojny światowej, jej krwawy przebieg na świecie, w Polsce, jak również w naszym mieście.