...
Loga Fundusze Europejskie

Projekty

16 maja, 2024

Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego

Powiat biłgorajski podpisał umowę o powierzenie grantu na kwotę 850 000,00 zł, na projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Operacyjne zarządzanie projektem powierzono Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi właściwemu do […]

czytaj dalej

23 lutego, 2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród. Przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości 1078 mb, w km 17+650 – 18+728 obejmuje wykonanie następujących robót:

czytaj dalej

20 listopada, 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2937L LUCHÓW GÓRNY – BRZYSKA WOLA W M. LUCHÓW GÓRNY

DOFINANSOWANIE 335 721,12 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ 419 651,40 zł. DATA PODPISANIA UMOWY – LISTOPAD 2023 Budowa drogi dla pieszych dotyczy odcinka drogi w km 4+097 – 4+541, dł. 444 mb,obejmuje:roboty przygotowawcze, roboty ziemne, obramowanie, wykonanie nawierzchni chodnika, wykonanie zjazdów, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i urządzenia brd.

czytaj dalej

20 listopada, 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2913L WOLA RADZIĘCKA – HEDWIŻYN W M. WOLA KĄTECKA

DOFINANSOWANIE 345 829,95 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 432 287, 44 zł. DATA PODPISANIA UMOWY LISTOPAD 2023 Zadanie dotyczy wykonania drogi dla pieszych km 1+699 – 2+378, dł. 628 mb , wyłączenie przy kościele 51 mb. Wykonanie obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przygotowawcze, odwodnienie – ścieki podchodnikowe, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika, wykonanie zjazdów, wykonanie […]

czytaj dalej

17 listopada, 2023

BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW, PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2964L UL. BAGIENNA W BIŁGORAJU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG„BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW, PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2964L UL. BAGIENNA W BIŁGORAJU” DOFINANSOWANIE 782 683,66 zł.CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 460 231,40 zł.DATA PODPISANIA UMOWY LISTOPAD 2023 Budowa dotyczy odcinka drogi o długości 623 mb., w km 0+007 – […]

czytaj dalej

21 października, 2023

„EkoLogiczni – propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia członków stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu powiatu biłgorajskiego”

W dniu 20 czerwca 2023 r. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Biłgoraju – starosta Andrzej Szarlip oraz wicestarosta Tomasz Rogala podpisali z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „EkoLogiczni – propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia członków stowarzyszeń i grup […]

czytaj dalej

21 października, 2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 2934l Księżpol – Harasiuki – etap I

Dofinansowanie: 6 516 453,08 zł.Całkowita wartość inwestycji: 10 860 755,13 zł. Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 6+575 – 10+860, obejmuje wykonanie następujących robót: – roboty rozbiórkowe, (nawierzchnia, podbudowa, przepusty),– wycinkę samosiewów, wycinkę drzew kolidujących z elementami wyposażenia drogi,– roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykopy i nasypy),– przebudowę nawierzchni, wykonanie poboczy utwardzonych, poszerzenia jezdni,– wykonanie […]

czytaj dalej

20 października, 2023

Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowaNazwa inwestycji: Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w BiłgorajuCałkowita wartość inwestycji: 199 000 złDotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej: 159 000 złWkład własny: 40 000 zł Opis inwestycji: Utworzenie strzelnicy wirtualnej na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju przy ul. Przemysłowej 23. Szkoła stanowi ośrodek kształcenia zarówno […]

czytaj dalej

2 października, 2023

Są środki na halę przy RCEZ

Promesę na wsparcie budowy hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odebrali dziś przedstawiciele władz powiatu biłgorajskiego. 4,9 mln zł powiat otrzymał z wsparcia z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – PGR. Promesy władzom powiatu, reprezentowanym przez starostę Andrzeja Szarlipa, wicestarostę Tomasza Rogalę oraz radnego Rady Powiatu Mirosław […]

czytaj dalej

2 października, 2023

Miliony płyną do naszego powiatu. Jest wsparcie m.in. na most na ulicy Lubelskiej

Miliony płyną do naszego powiatu. Jest wsparcie m.in. na most na ulicy Lubelskiej Roboty budowlane na zabytkowym moście w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju, które prowadzić będzie samorząd powiatu biłgorajskiego otrzymają wsparcie w kwocie 1,3 mln zł. Dziś ogłoszono wyniki II naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Most drogowy w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju jest […]

czytaj dalej

16 maja, 2024

Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego

Powiat biłgorajski podpisał umowę o powierzenie grantu na kwotę 850 000,00 zł, na projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Operacyjne zarządzanie projektem powierzono Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi właściwemu do […]

czytaj dalej

23 lutego, 2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród. Przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości 1078 mb, w km 17+650 – 18+728 obejmuje wykonanie następujących robót:

czytaj dalej

20 listopada, 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2937L LUCHÓW GÓRNY – BRZYSKA WOLA W M. LUCHÓW GÓRNY

DOFINANSOWANIE 335 721,12 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ 419 651,40 zł. DATA PODPISANIA UMOWY – LISTOPAD 2023 Budowa drogi dla pieszych dotyczy odcinka drogi w km 4+097 – 4+541, dł. 444 mb,obejmuje:roboty przygotowawcze, roboty ziemne, obramowanie, wykonanie nawierzchni chodnika, wykonanie zjazdów, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i urządzenia brd.

czytaj dalej

20 listopada, 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2913L WOLA RADZIĘCKA – HEDWIŻYN W M. WOLA KĄTECKA

DOFINANSOWANIE 345 829,95 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 432 287, 44 zł. DATA PODPISANIA UMOWY LISTOPAD 2023 Zadanie dotyczy wykonania drogi dla pieszych km 1+699 – 2+378, dł. 628 mb , wyłączenie przy kościele 51 mb. Wykonanie obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przygotowawcze, odwodnienie – ścieki podchodnikowe, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika, wykonanie zjazdów, wykonanie […]

czytaj dalej

17 listopada, 2023

BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW, PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2964L UL. BAGIENNA W BIŁGORAJU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG„BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW, PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2964L UL. BAGIENNA W BIŁGORAJU” DOFINANSOWANIE 782 683,66 zł.CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 460 231,40 zł.DATA PODPISANIA UMOWY LISTOPAD 2023 Budowa dotyczy odcinka drogi o długości 623 mb., w km 0+007 – […]

czytaj dalej

21 października, 2023

„EkoLogiczni – propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia członków stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu powiatu biłgorajskiego”

W dniu 20 czerwca 2023 r. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Biłgoraju – starosta Andrzej Szarlip oraz wicestarosta Tomasz Rogala podpisali z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „EkoLogiczni – propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia członków stowarzyszeń i grup […]

czytaj dalej

21 października, 2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 2934l Księżpol – Harasiuki – etap I

Dofinansowanie: 6 516 453,08 zł.Całkowita wartość inwestycji: 10 860 755,13 zł. Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 6+575 – 10+860, obejmuje wykonanie następujących robót: – roboty rozbiórkowe, (nawierzchnia, podbudowa, przepusty),– wycinkę samosiewów, wycinkę drzew kolidujących z elementami wyposażenia drogi,– roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykopy i nasypy),– przebudowę nawierzchni, wykonanie poboczy utwardzonych, poszerzenia jezdni,– wykonanie […]

czytaj dalej

20 października, 2023

Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowaNazwa inwestycji: Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w BiłgorajuCałkowita wartość inwestycji: 199 000 złDotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej: 159 000 złWkład własny: 40 000 zł Opis inwestycji: Utworzenie strzelnicy wirtualnej na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju przy ul. Przemysłowej 23. Szkoła stanowi ośrodek kształcenia zarówno […]

czytaj dalej

2 października, 2023

Są środki na halę przy RCEZ

Promesę na wsparcie budowy hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odebrali dziś przedstawiciele władz powiatu biłgorajskiego. 4,9 mln zł powiat otrzymał z wsparcia z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – PGR. Promesy władzom powiatu, reprezentowanym przez starostę Andrzeja Szarlipa, wicestarostę Tomasza Rogalę oraz radnego Rady Powiatu Mirosław […]

czytaj dalej

2 października, 2023

Miliony płyną do naszego powiatu. Jest wsparcie m.in. na most na ulicy Lubelskiej

Miliony płyną do naszego powiatu. Jest wsparcie m.in. na most na ulicy Lubelskiej Roboty budowlane na zabytkowym moście w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju, które prowadzić będzie samorząd powiatu biłgorajskiego otrzymają wsparcie w kwocie 1,3 mln zł. Dziś ogłoszono wyniki II naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Most drogowy w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju jest […]

czytaj dalej