logoprojekty

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 18.07.2018r. - 05.09.2018r.

Całkowita wartość projektu

199 481,39 zł

Wartość wkładu własnego

11 043,25 zł

Wartość dofinansowania

188 438,14 zł

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Lublinie - wsparcie finansowe dla szkół.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018r. - 31.12.2018r.

Całkowita wartość projektu

4 017,42 zł

Wartość wkładu własnego

2 017,42 zł

Wartość dofinansowania

2 000,00 zł

Źródło finansowania: PO WER.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu

2 838 803,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 838 803,00 zł

Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3.

Okres realizacji projektu: 15.05.2018r. - 31.12.2018r.

Całkowita wartość projektu

15 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

12 000,00 zł

Źródło finansowania: RPO WL działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy.

Okres realizacji projektu: 11.05.2018r. - 20.11.2018r.

Całkowita wartość projektu

10 489 266,32 zł

Wartość wkładu własnego

3 616 922,71 zł

Wartość dofinansowania

6 872 343,61 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego i turystycznego południowej części naszego powiatu. Przebudowa drogi wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych i turystycznych gminy Księżpol, Biszcza i Potok Górny i sąsiednich gmin.

Miejsce realizacji: Księżpol, Biszcza.

Opis zadań, korzyści: nowa nawierzchnia bitumiczna o długości 14862 mb, nowe chodniki w msc. Księżpol, Biszcza.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 27.04.2018r. - 16.07.2018r.

Całkowita wartość projektu

1 587 060,98 zł

Wartość wkładu własnego

87 060,97 zł

Wartość dofinansowania

1 500 000,00 zł

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 26.04.2018r. - 31.08.2018r.

Całkowita wartość projektu

1 539 087,25 zł

Wartość wkładu własnego

39 087,25 zł

Wartość dofinansowania

1 500 000,00 zł

Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. - 31.08.2020 r

Całkowita wartość projektu

49 259 985,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

49 259 985,00 zł