zuzanska wystawa bilgoraj plakat

granat biłgorajski

Zaprszamy na XLI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ulica Tadeusza Kościuszki 94 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

Odbiór techniczny ul. Nadstawnej dokonany. Droga oddana do użytku

Zakończył się remont jednej z ważniejszych dróg w Biłgoraju, drogi powiatowej - ulicy Nadstawnej. Remont około 600 metrowego odcinka kosztował blisko 2,1 mln zł. Środki wyłożyli powiat biłgorajski i miasto Biłgoraj. Na nowoczesne rozwiązania w kwestii przejście dla pieszych władze pozyskały 284 tys. zł z budżetu państwa.

Prośba o udostępnienie starych zdjęć Autodromu Biłgoraj

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Biłgoraja i okolic o udostępnienie starych zdjęć dotyczących Autodromu Biłgoraj, które przedstawiają jego budowę a także najwcześniejsze wydarzenia. Udostępnienie zdjęć posłuży do przygotowania wystawy, a następnie będą one dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Zdjęcia z opisem miejsca wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora bądź właściciela można dostarczyć osobiście do Ireneusza Bulicza lub skontaktować się w celu szczegółów przekazania zdjęć na określony czas.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Głowa Państwa gościła w Sochach, na granicy powiatów biłgorajskiego i zamojskiego. Prezydent - w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej - oddał cześć i hołd pomordowanym przez Niemców mieszkańcom Soch.

prezydent w sochach

Wyremontowana droga powiatowa w Tarnawie Dużej otwarta

10 lipca 2022 roku, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, w obecności zaproszonych gości i wójta gminy Turobin otworzył wyremontowaną drogę powiatową w miejscowości Tarnawa Duża. Przebudowa drogi powiatowej Tarnawa Duża i Tarnawa Kolonia miała miejsce w ciągu dwóch lat (2019 i 2021 r.).

Programu chodnikowego na 2022. Komisja wybrała wnioski

Są już wyniki z posiedzenia komisji  oceny wniosków  w ramach Pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego, który realizuje z własnej inicjatywy powiat biłgorajski. Komisja sprawdziła  pod względem formalnym i  dokonała oceny wniosków, które wpłynęły od gmin naszego powiatu do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w odpowiedzi na konkurs ogłoszony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Podkategorie