Zaproszenie na XXXVI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 16 marca 2022 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Nabór ofert „Małe Granty” - pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze innych zadań publicznych. Zadania mogą być realizowane od: dnia podpisania umowy przez 90 dni.

Apel do firm transportowych i przewoźników! Potrzebne wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski

Komunikat. Państwowa Straż Pożarna apeluje do wszystkich firm transportowych i przewoźników! Potrzebne jest wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy, z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski. Koszty obsługi przez firmy transportowe zostaną pokryte przez Państwową Straż Pożarną. W artykule znajduje się procedura zaangażowania firm transportowych, dane do punktów kontaktowych na terenie poszczególnych województw, zlecenie dla firmy transportowej oraz procedura rozliczania firm transportowych i przewoźników zewnętrznych.

Zapraszamy na koncert naszej młodzieży.

plakat mdk koncert

Rozpoczęła się przebudowa ul. Nadstawnej w Biłgoraju

Prace prowadzone będą na odcinku długości około 600 metrów, a planowany termin zakończenia to koniec czerwca 2022 roku. Cała inwestycja będzie kosztowała 2,1 mln zł, w tym dofinansowanie przejść dla pieszych z budżetu państwa w wysokości 284 tys. zł. Zadanie w 50% współfinansowane jest przez samorząd miejski. -Szanowni Państwo, prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość. W związku z rozpoczętym prac remontowych wystąpią utrudnienia. Prosimy, kierowców i pieszych, jeśli jest taka możliwość o korzystanie z sąsiednich ulic. Chcemy by remont poprawił nie tylko komfort przemieszczania się ulicą Nadstawą, ale także i bezpieczeństwo- zaznacza starosta biłgorajski, Andrzej Szarlip.

Wsparcie dla firm w związku z wojną w Ukrainie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do kontaktu przedsiębiorców, którzy w związku z wojną w Ukrainie, mają trudności z opłaceniem składek na ubezpieczenia. Przypomina o ulgach dla firm.
Wojna w Ukrainie może odbić się na sytuacji finansowej wielu polskich biznesów. Część nie będzie w stanie opłacić na bieżąco składek na ubezpieczenia za siebie i swoich pracowników. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w takim przypadku warto skontaktować się z nim w sprawie ulg.

dzien kobiet 1

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

Pod przewodnictwem starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa odbyło się dziś w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, trzecie już od wybuchu wojny na Ukrainie, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania rozmawiano o pomocy humanitarnej na Ukrainę, działalności powiatowego HUB-u, dostarczania pomocy na Ukrainę oraz kwestiach bezpieczeństwa związanych z obowiązującym od 28 lutego do 15 marca 2022 roku, na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego drugim stopniem alarmowym BRAVO.

Podkategorie