Opublikowany został ogólnopolski Ranking Liceów i Techników „Perspektywy 2022”. Przez czasopismo „Perspektywy” przygotowany został już po raz dwudziesty czwarty. Ocenia on i klasyfikuje szkoły średnie. W tegorocznym zestawieniu uzyskać można informacje z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych, tj. Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Rankingu Techników oraz z trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych czyli Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących, Rankingu Maturalnego Techników oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2022. Wśród zestawienia jest także to pokazujące sytuację w poszczególnych województwach. A oto jak wypadły szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski.

Wicestarosta biłgorajski Tomasz Rogala uczestniczył w inauguracji tegorocznej działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczym starosty. Wspiera Przewodniczącego Zarządu Powiatu w polityce oddziaływania na rynek pracy. Składa się ona z 10 osób, są to przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji samorządowych związanych z aktywizacja lokalnego rynku pracy oraz lokalnego samorządu.

W grudniu 2021 roku, odbył się Finał Ogólnopolskiego Festiwalu Zimowe Granie Gdynia 2021 (edycja online). Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju reprezentował Filip Bednarz, który "wyśpiewał" wyróżnienie.
To duże osiągnięcie, gdyż w konkursie wzięło udział kilkaset osób! Nauczycielem Filipa jest Kornelia Rudy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Od 17 stycznia 2022 roku w Muzeum ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju będzie można oglądać czasową wystawę fotograficzną zorganizowaną przez naszego archeologa, Konrada Grocheckiego. Ekspozycja została zatytułowana „W poszukiwaniu przeszłości. Archeologia Lotnicza – od Stołpia przez Biłgoraj do Zamchu”. Na wystawie prezentowanych będzie 25 wielkowymiarowych fotografii przedstawiających stanowiska archeologiczne, które w krajobrazie manifestują się własną formą terenową.

Emeryci i renciści ze świadczeniami pomiędzy 4 920 a 12 800 zł brutto miesięcznie będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku. To efekt rozporządzenia Ministra Finansów wydanego 7 stycznia, które zmienia technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W jego wyniku emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł – 12 800 zł brutto, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na starych zasadach.

W Majdanie Starym odbyło się dziś spotkanie świąteczno - noworoczne krwiodawców, połączone z 20. jubileuszowa akcją poboru krwi przeprowadzoną w Majdanie Starym. Starostę biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, reprezentował pracownik Starostwa powiatowego w Biłgoraju i jednocześnie honorowy dawca krwi, Piotr Kiełbasa. To on w imieniu władz powiatowych dziękował honorowym dawcom krwi za ich poświęcenie na rzecz osób chorych.

Uliczne jasełka, które przypominają prawdę o Bożym Narodzeniu wsparł samorząd powiatu biłgorajskiego. Powiat biłgorajski był także ich współorganizatorem. W Biłgoraju m. in. w budynku Starostwa powiatowego odegrana została jedna ze scen Orszaku, samorząd zakupił także cześć koron i proporców dla uczestników, a w Goraju, władze powiatowe wsparły finansowo kwestie związane z nagłośnieniem podczas wydarzenia.

W roku 2021 biłgorajska straż pożarna zanotowała ogółem 1384 zdarzeń, w tym 218 pożarów /o 38 mniej w stosunku do roku 2020/, 1112 miejscowych zagrożeń /o 487 więcej  niż w 2020 r./oraz 54 fałszywych alarmów /5 więcej niż zanotowano w roku 2020/. Ogólna liczba zdarzeń w stosunku do roku 2020 wzrosła o 454. Najwięcej pożarów powstało w lutym (30), w kwietniu (30) i marcu (26) zaś najmniej w maju (10) i lipcu (7).

Podkategorie