Raport o stanie powiatu biłgorajskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Obejmuje on podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Debata nad raportem o stanie powiatu biłgorajskiego za 2021 rok przeprowadzona zostanie na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu, która odbędzie się 24 czerwca 2022 roku.

Z dotacją po innowacje - startuje kolejny konkurs Programu Polska Wschodnia

Mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej po raz kolejny mogą otrzymać dotację na innowacje. Już za miesiąc rozpocznie się przyjmowanie wniosków w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” w Programie Polska Wschodnia. Warunki konkursu znacznie uproszczono. Łączny budżet konkursu to 30 mln zł. Kwota ta może jednak ulec zwiększeniu o dodatkowe środki - po rozstrzygnięciu konkursów w innych działaniach Programu Polska Wschodnia. Przyjmowanie wniosków w konkursie rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 5 sierpnia 2022 roku. Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Razem możemy więcej

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip i mecenas Ireneusz Bulicz, reprezentowali samorząd powiatu biłgorajskiego na sportowo -  integracyjnym spotkaniu osób niepełnosprawnych "Razem możemy więcej". Wydarzenie odbyło się na Autodromie w Biłgoraju, uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób z województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego.

Sytuacji ludności cywilnej w powiecie biłgorajskim w latach II wojny światowej

Pod patronatem starosty biłgorajskiego, odbyła się 2 czerwca 2022r., konferencja popularno - naukowa poświęcona sytuacji ludności cywilnej w powiecie biłgorajskim w latach II wojny światowej. Jej organizatorem było Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Patronatem wydarzenie objęła także poseł Beata Strzałka.

Weronika Osuch laureatką XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia

W dniach 27 - 28 maja 2022 roku, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap centralny XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Patronuje mu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Olimpiada, przeprowadzana jest w trzech etapach. Pierwszym jest etap szkolnym (październik), drugim etap okręgowym (kwiecień) i trzecim etap centralnym (maj). Uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących gratulujemy sukcesu.

Sukces uczennic I LO im. ONZ w Biłgoraju na Ogólnopolskim Biennale grafiki

Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju zostały laureatkami XVI Ogólnopolskiego Biennale rysunku & grafiki. Martyna Kulanin zdobyła Nagrodę Główną, Wiktoria Czerw - wyróżnienie, natomiast Amelia Oleszek oraz Natalia Bryła - kwalifikacje do ogólnopolskiej wystawy pokonkursowej. Na konkurs, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury we Wrocławiu wpłynęło 376 prac z 30 szkół, placówek oświatowych i pracowni plastycznych z całej Polski. Gratulujemy!

II Rajd Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego

W miniony weekend z Tomaszowa Lubelskiego ruszył II Rajd Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego. W rajdzie udział wzięło 150 osób, wśród nich był Andrzej Łagożny, członek Zarządu Powiatu. Ponad 70-cio kilometrowa trasa wiodła po malowniczych terenach Ziemi Tomaszowskiej, w szczególności po miejscach związanych z pobytem Marszałka Józefa Piłsudskim lub miejscach upamiętniających jego osobę.

Indeksy oraz wyjazd do Ziemi Świętej dla uczennicy ZSBiO

W dniach 30 - 31 maja 2022 roku w Niepokalanowie odbył się finał XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Zakres merytoryczny tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmował Księgę Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. W czasie dwudniowego spotkania 122 uczestników z całej Polski rozwiązywało test pisemny, na podstawie którego siedem osób zakwalifikowało się do części ustnej. Maria Gdańska otrzymała 89 na 90 punktów. Najlepsza siódemka odpowiadała na te same pytania, aż do wyłonienia trojki najlepszych.

Podkategorie